دستیاری دندانپزشکی

آگوست 31, 2018
جراحی دهان

درس15 دستیاری دندانپزشکی- جراحی دندان و دهان

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
آگوست 27, 2018
پست و کور

درس13 دستیاری دندانپزشکی- پست و کور

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
آگوست 26, 2018
روکش دندان

درس12 دستیاری دندانپزشکی- روکش دندان و بریج

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
می 4, 2018
بیلدآپ

درس11 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش6

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.