کنترل عفونت دندانپزشکی

ژانویه 5, 2018
اقدامات پس از آلودگی

درس13 اقدامات پس از آلودگی و پروفیلاکسی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 5, 2018
پیشگیری از عفونت

درس12 روش‌های پیشگیری از عفونت در دندانپزشکی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 5, 2018
ایدز

درس11 ایدز (HIV) و راه های انتقال آن

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.
ژانویه 4, 2018
هپاتیت C

درس10 هپاتیت C هپاتیت D و اهمیت آنها در دندانپزشکی

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis. Pellentesque et lacus pretium tincidunt.