کنترل عفونت دندانپزشکی

جولای 19, 2018
اتاق استریلیزاسیون

درس20 کنترل عفونت – اتاق استریلیزاسیون (CSR)

جولای 17, 2018
وسایل دندانپزشکی

درس19 کنترل عفونت – استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن وسایل دندانپزشکی

استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن وسایل دندانپزشکی وسایل دندانپزشکی و اقلام مرتبط با آن ها را بر اساس احتمال عفونی شدن به سه دسته مهم (Critical)، نیمه مهم […]
جولای 15, 2018
حساسیت به لاتکس

درس18 کنترل عفونت – درماتیت تماسی و حساسیت به لاتکس در دندانپزشکی

درس18 کنترل عفونت – درماتیت تماسی و حساسیت به لاتکس در دندانپزشکی حساسیت به لاتکس. درماتیت تماسی حرفه ای بر اثر استفاده مکرر و طولانی مدت از محصولات […]
جولای 12, 2018
دستکش

درس17 کنترل عفونت – دستکش و نقش آن در کاهش انتقال پاتوژن های دندان پزشکی

دستکش و نقش آن در کاهش انتقال پاتوژن ها دستکش . کارکنان بهداشتی به دو دلیل دستکش دست می کنند. با پوشیدن_دستکش مانع انتقال آلودگی از […]