parallax background

درس9 دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش4

آمالگام
درس8 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش3
مارس 15, 2018
ترمیم کامپوزیت
درس10 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش5
می 2, 2018
عنوان درس
درس9 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی - بیس (مواد کف بندی) دندانی 
اهداف آموزشی
پس از فراگیری این درس، شما با مواد کف بندی دندان از جمله لاینر، انواع بیس و وارنیش آشنا خواهید شد.
قابل استفاده برای
کلیه دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران با تجربه و تازه کار
آزمون پایانی
به زودی اضافه می شود.