parallax background

درس8 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش3

فرزهای ترمیمی
درس7 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش2
مارس 9, 2018
بیس دندانپزشکی
درس9 دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش4
آوریل 20, 2018
عنوان درس
درس8 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی - آمالگام و آمالگاماتور
اهداف آموزشی
پس از فراگیری این درس، شما با ترکیب آمالگام و انواع دستگاه آمالگاماتور آشنا خواهید شد.
قابل استفاده برای
کلیه دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران با تجربه و تازه کار
آزمون پایانی
به زودی اضافه می شود.

آمالگام

یکی از مواد ترمیمی دندان آمالگام (ملغمه) نام دارد که آلیاژی از چند نوع فلز است.

مهمترین و بیشترین بخش آمالگام را مایع جیوه تشکیل می دهد. در کارخانه ذرات بسیار ریز چند نوع فلز مانندمس، نقره و قلع را به صورت پودر در می آورند و در بسته های 100 گرمی و سنگین تر به بازار عرضهمی کنند.

آمالگاماتور

پودر آمالگام در دستگاه خاصی به نام آمالگاماتور با فلز جیوه مخلوط می گردد تا ماده ترمیمی آمالگام به دست آید.

دو نوع آمالگاماتور به بازار عرضه شده است که آمالگاماتور پودری و کپسولی نام دارند.

آمالگاماتور پودری

پودر و جیوه را در محفظه های مخصوص آمالگاماتور پودری می ریزند و با به چرخش درآوردن دسته آن،به میزان تقریباً مساوی از پودر و جیوه به داخل کپسول تزریق می شود.

حرکت شدید و زیاد کپسول در مدت زمان تقریباً 30 تا 50 ثانیه پودر و جیوه را با هم مخلوط می کند و آمالگام آماده را به صورتگلوله ای تحویل می دهد.

هر بار که دستگیره دستگاه یک حرکت رفت و برگشت انجام می دهد، 1 واحد آمالگام آماده می کند. اگر بیشتر از 1 واحد مورد نیاز باشد باید دستگیره دستگاه را به تعدادواحدهای مورد نیاز به چرخش درآورد.

بر روی دستگاه تایمری وجود دارد که به وسیله آن می توان مدت زمان حرکت کپسول دستگاه را تعیین کرد.بر روی دیواره دستگاه یک پیچ تنظیم برای کم و زیاد کردن سفتی یا نرمی آمالگام قرار داده شده است.

چون میزان جیوه ثابت است با چرخش پیچ به سمت مثبت میزان پودر بیشتری به داخل کپسول وارد می شود که باعث سفت تر شدن آمالگام می گردد. واضح است که با چرخش پیچ به سمت منفی آمالگام نرمتر می شود.

آمالگاماتور کپسولی

در کارخانه، پودر و جیوه را درون کپسول های پلاستیکی می ریزند که بین این دو بخش یک دیافراگمپلاستیکی وجود دارد که مانع از مخلوط شدن پودر و جیوه می شود. به محضی که این کپسول درونآمالگاماتور کپسولی قرار گرفته و دستگاه به کار می افتد، دیافراگم پاره می شود و پودر و جیوه به شدتبا هم مخلوط می شوند.

معمولاً آمالگام های کپسولی در اندازه های 1، 2، 3، و 5 واحدی در بازار به فروش می رسد.