parallax background

درس7 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش2

متد وینکلر
درس4 متد وینکلر ( وینکلر – آزید ) برای اندازه گیری اکسیژن محلول
ژانویه 25, 2018
آمالگام
درس8 دستیاری دندانپزشکی – دندانپزشکی ترمیمی بخش3
مارس 15, 2018
عنوان درس
درس7 دندانپزشکی ترمیمی برای دستیاران دندانپزشکی  فرزها
اهداف آموزشی
پس از فراگیری این درس، شما با انواع فرزهای الماسی و کارباید که در تراش دندان و انجام ترمیم دندان به کار می رود آشنا خواهید شد.
قابل استفاده برای
کلیه دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران با تجربه و تازه کار
آزمون پایانی
به زودی اضافه می شود.

فرزهای ترمیمی ابزارهای ریز تراش دندان هستند که بر سر توربین و آنگل سوار می شوند.

فرزهای ترمیمی بر اساس جنس بخش برنده آنها، به دو دسته الماسی و کارباید تقسیم می شوند.

فرزهای توربین معمولاً الماسی هستند ولی فرز کارباید نیز برای آن ساخته شده است.

فرزهای آنگل عمدتاً کارباید هستند چون عاج پوسیده را به راحتی برمی دارند و دندانپزشک موقعی که به عاج سالم می رسد با مقاومت مواجه می شود که به این ترتیب قدرت تشخیص وی را بالا می برد.

البته فرزهای الماسی نیز برای آنگل ساخته شده است.

اختلاف فرزهای توربین و آنگل 

تمام فرزها دارای دو بخش تنه (Shank) و سر (Head) هستند. بخش تنه در داخل توربین و یا آنگل قرار می گیرد. 

تنه فرزهای توربین یک استوانه صاف و براق است ولی در انتهای تنه فرز آنگل یک شیار وجود دارد که مشخصه آن محسوب می شود.

ضخامت فرز آنگل که بیشتر از فرز توربین است دومین مشخصه و وجه افتراق آن با فرزهای توربین می باشد.

طبقه بندی فرز ها بر اساس قدرت برندگی

قدرت برندگی فرزهای الماسی را با نوارهای رنگی بر روی تنه آنها  مشخص می کنند.

زبرترین فرز دارای نوار مشکی و نرم ترین آنها دارای نوار سفید هستند.

نوارهای فرزها از زبرترین به سمت نرم ترین عبارتند از

مشکی، آبی، سبز، قرمز، زرد، سفید

فرزهای زیر برای تراش مینا و عاج دندان و فرزهای نرم که نوارهای قرمز، زرد و سفید دارند

برای پالیش کردن سطح ترمیم های دندان بکار می روند.